უკან

წესები და პირობები

შიკრიკი გთავაზობთ საკურიერო მომსახურებას თბილისსა და მის შემოგარენში.

გვაქვს სხვადასხვა სახის მომსახურება რომელიც გულისხმობს შემდეგს:

- მომსახურება რომლის დროსაც ამანათის აღება და ჩაბარება ხდება ერთი დღის განვმალობაში და მეორე სახის მომსახურება გულისხმობს ამანათის ერთ დღეს აღებას და მეორე დღის ბოლომდე ჩაბარებას.

- ცენტრალურ უბნებში საკურიერო მომსახურების ღირებულება შეადგენს 5 ლარს, გარეუბნებში განისაზღვრება ადგილმდებარეობის მიხედვით 7-20 ლარი.

- ასევე გთავაზობთ სამანქანო მომსახურებას, რომლის გაფორმების შემთხვევაში კომენატრის სახით უნდა მიუთითოთ თუ რა მოცულობის ნივთი არის წასაღები.

- სამანქანო მომსახურების ტარიფი განისაზღვრება ნივთის მოცულობის და მისი ჩაბარების დროზე.

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

შპს "შიკრიკი +" ვალდებულია დაიცვას ვებ-გვერდზე (https://shikriki.ge) ვიზიტორის პირადი ინფორმაცია. აღნიშნული შეზღუდვა არ შეეხება:

იმ ინფორმაციას, რომელიც არის ან გახდება საჯაროდ ხელმისაწვდომი მხარეთაგან დამოუკიდებლად;

ინფორმაციას, რომლის მოპოვებაც შესაძლებელია სხვა წყაროებიდან;

ინფორმაციას, რომლის გამჟღავნებაც მოხდება რომელიმე მხარის მიერ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

შპს "შიკრიკი +" იღებს გარანტიას, რომ ვიზიტორის მიერ ვებ-გვერდით სარგებლობასთან დაკავშირებული ყოველგვარი ინფორმაცია მესამე პირს (პირებს) გადაეცემა(თ) მხოლოდ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ასევე, მხარეთა მიერ წერილობით გათვალისწინებული შემთხვევებში.

კონფიდენციალურობის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით ვებ-გვერდზე (https://shikriki.ge) მითითებული საკონტაქტო არხებით.